WEB EN CONSTRUCCIÓ

Estem treballant en una nova pàgina web.
Per a qualsevol informació relacionada amb tallers
o sobre productes o aplicacions en vidre i ceràmica
podeu escriure un correu a: info@jorditraveria.com
o trucar al telèfon 663 895 055

Estamos trabajando en una nueva página web.
Para cualquier información relacionada con talleres
o sobre productos o aplicaciones en vidrio y cerámica
podéis escribir un correo a: info@jorditraveria.com
o llamar al 663 895 055

We are working in a new website.
For any further questions about workshops or ceramics
and glass products or services, please kindly write an email to:
info@jorditraveria.com